• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Babicová   
Pátek, 09 Říjen 2020 06:30

Nenechme se vyprovokovat

Letošní podzim je extrémně náročné období v mnoha směrech. A bylo by to tak, i kdyby nebyly ty patálie s covidem. Ty jsou jen jedním z důsledků procesů, které už delší dobu na naší planetě probíhají. Od letošního ledna můžeme pozorovat extrémní a bezohledné mocenské tlaky, které s sebou v minulosti přinášely například epidemie a války. V podstatě jde o to, že některé aspekty uspořádání světa se přežily, přestávají fungovat a je nutné nahradit je novými. Staré struktury se však svého vlivu nechtějí vzdát, chtějí se u vesla udržet doslova za každou cenu. Tento proces zásadní proměny se týká každého z nás, na každého tyto vlivy působí, i když ne na každého stejně silně.

Nejsilněji to pociťují Kozorozi, Raci, Berani a Váhy. Jako lidstvo i jednotlivci jsme nuceni zpochybňovat své dosavadní názory a hodnoty, pohled na svět, na sebe a na druhé lidi, a vše, co je falešné a zastaralé nahrazovat kvalitnějším a vyspělejším. Jenže ani naše zažité zvyky a stereotypy se nechtějí jen tak odporoučet, brání se, probouzejí silné emoce, které se promítají do vztahů a všechno ještě více komplikují. Tato doba je náročná, a zároveň vyjevuje pravdu, dává nám šanci uvidět pravdu a prohlédnout faleš, ukazuje se, jaký kdo opravdu je. Proto se dostávají na světlo všemožné skandály, proto můžeme přijít o lidi, které jsme doposud považovali za své přátele a hlavně to je příležitost spatřit sama sebe v pravdivějším světle. Je to mimořádná šance udělat hluboké změny, které dříve nebyly myslitelné. Nemá smysl se děsit, jde o to otevřít oči, připustit si, co se skutečně děje a uvědomit si, že každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za to, jak to bude na světě v dalších desetiletích vypadat.
Od půlky září se do toho míchá retrográdní Mars, který přidává prudkost, frustraci a agresivitu, jsme napjatí, podráždění, snadno se necháme vyprovokovat a často (někdy nevědomky) sami provokujeme svoje okolí. Toto období je extrémně náročné na sebekontrolu, jinak si můžeme ublížit. Pod vlivem napětí si můžeme přivodit úraz fyzický, vztahový, pracovní. Mohou začít bolet zuby, zlobit zrak a sluch, mohou se objevit závratě, nervozita, potíže se spánkem, zvýšená nehodovost. S nutností měnit své postoje nic neuděláme, ale můžeme si svobodně vybrat, jakým způsobem budeme těchto změn dosahovat, zda naše destrukce postihne jen to staré, co přirozeně dospělo k zániku, nebo jestli zničíme i to cenné, co nám může sloužit jako stabilní základ do budoucna.
Do půlky listopadu bude všechno drhnout a zpožďovat se, budeme se cítit paralyzovaní, vyčerpaní, bez energie, zároveň napjatí a frustrovaní. Citlivým tématem je osobní sebeprosazení a bezohlednost, podléhání emocím, konflikty. Kdo vyvolá boj, bude nejspíš i tím, kdo prohraje. Je lepší nechodit na rušná místa a vyhnout se riskantním situacím. Zkusme více spolupracovat s druhými a neprosazovat se na jejich úkor. Je nanejvýš potřebné respektovat hranice svých sil a možností. Pokora a zodpovědnost, i když to nejsou příliš oblíbené pojmy, teď přinášejí nejlepší výsledky.
V tomto období není vhodné absolvovat operace, kromě těch nezbytných pro přežití, protože je vyšší riziko komplikací. Není dobré začínat nové projekty, rekonstrukce, opravy, preventivní prohlídky, závody, lepší je dokončovat to, co je třeba a má to skutečný smysl. Není vhodné nakupovat auta, stroje, dražší věci, nastupovat do nového zaměstnání, vstupovat do manželství, protože byste nebyli spokojení. Nejsou vhodné delší cesty, půjčování peněz ani podávání žalob.
Smysluplnějším využitím tohoto období je dělat si pořádek ve starých záležitostech, dokončovat, vrátit se k některým dřívějším aktivitám, odpočívat, regenerovat, tvořit. Na nic netlačte, ani na sebe nenechte tlačit. Pracujte na projektech, které už běží. Život nás nutí zpomalit a právě tím dosáhneme nejlepších výsledků. Je čas znovu přehodnotit své záměry, protože si tím můžeme ušetřit mnoho práce, kterou bychom jinak věnovali něčemu, co nás nenaplňuje. Někdy musíme hodně zpomalit, abychom si mohli uvědomit, co opravdu chceme, co nás naplňuje. Tohle období přináší mimořádnou šanci osvobodit se od toho, co nás omezuje. Hlavně tím, že zjistíme, jakými postoji sami sebe brzdíme. Připomínají se nám nevyřešené konflikty z minulosti, které můžeme vyřešit tím, že se na ně podíváme z jiného úhlu. Máme příležitost pochopit, které naše reakce jsou ničivé, které cíle a plány falešné. Nebojujte proti věcem, které stejně nemůžete změnit. Otevřete se změnám a novým myšlenkám. Nejlepším vodítkem jsou emoce: cokoliv vyvolává emoce, je výzvou k zamyšlení a zpracování. Je třeba jednat rozvážně, všechno důkladně promýšlet, pochopit, co nás rozčiluje a proč, čím k tomu sami přispíváme, čím to umožňujeme. Místo okamžité reakce je lepší chvíli počkat, protože s časem se budete na situaci dívat jinak. Možná přehodnotíte některé staré spory s přáteli nebo rodinou a vše urovnáte.
Velmi náročné období je kolem 10. října 2020, kdy se všeobecné napětí, nespokojenost a potřeba změny ještě zvýší. Na každého to bude působit trochu jinak a někomu to může zcela změnit život. Využít této situace efektivně pomáhá ochota otevřít se novým myšlenkám a rozvaha, intuice, schopnost rozpoznat, co můžeme změnit a co je lepší nechat být. Tato doba v sobě má obrovský potenciál, kterého by bylo škoda nevyužít.
Mars bude retrográdní do 14.11.2020, ale důsledky budeme pociťovat až do začátku ledna 2021. V roce 2021 budou ještě pokračovat zásadní konstelace a objeví se nové, a budeme je zvládat tak dobře, jak dobře se nám podaří zvládnout úkoly letošního roku.

Aktualizováno Pátek, 09 Říjen 2020 06:35