• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Feng Shui
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Babicová   
Středa, 05 Říjen 2011 07:55

 

V posledních pěti letech se intenzivně věnuji také Feng Shui. Umožňuje uspořádat bydlení tak, aby odpovídalo jednak vrozeným dispozicím člověka, jednak aby respektovalo přirozené proudění energie. Nejlepší je osobní návštěva domu nebo bytu v kombinaci s osobní astrologickou konzultací. Analyzuji osobní horoskop, současnou situaci člověka, jak se cítí a také jak vypadá jeho bydlení. Pak navrhnu řešení, které odpovídá vrozené povaze člověka a tomu, čeho si klient přeje dosáhnout. Jedná se o úpravy interiéru, doplňky, barvy, obrazy... Také navrhnu a vyrobím orgonity na míru pro daného člověka či rodinu, které výrazně pomohou zharmonizovat prostředí. Upravuji pouze to, co nefunguje, s čím není klient spokojený. To, co funguje, není třeba měnit.


Příklady vhodných doplnků


Achát pyramida

Achátová pyramida - chrání proti negativním energiím a podporuje úspěch. Jsou vhodné na pracovní stůl.


Zvoneček

Zvoneček s Budhou pomůže prostor zbavit špatné energie a nabíjí jej pozitivní. Posiluje soustředění a jasnost mysli.

 

Aktualizováno Pátek, 12 Prosinec 2014 10:48
 
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Babicová   
Úterý, 04 Říjen 2011 21:00

Feng Shui je starobylé učení pocházející z Číny, staré nejméně 5 000 let. Vychází z přesného pozorování přírody, kdy lidé zjistili, že některé okolí je příjemnější a šťastnější, pohodlnější a bezpečnější. Toto umění je založeno na poznání přírodních zákonů, které fungují ve Vesmíru i v našich bytech – když žijeme v harmonii s těmito přírodními zákonitostmi, cítíme se mnohem lépe. Toto učení se opírá o tok energie čchi, která je všudypřítomná, vyživuje prostor kolem nás, jejím zdrojem je neustálá dynamická přeměna energií Jin a Jang. Množství a kvalita energie čchi mají přímý vliv na naše zdraví a vitalitu.

Působí na nás různé vlivy: vlivy země spojené s konkrétním místem bydliště, lidské vlivy, dané horoskopem narození a vlivy nebes s nebeskými planetami a hvězdami. Celou přírodou proudí neustále životní energie čchi, jejíž zásluhou mohou existovat všechny živé bytosti. Správně vyvážená a proudící čchi je pak blahodárná pro život a naopak, čchi uměle urychlená či stagnující (ša čchi) způsobuje zdravotní problémy, finanční ztrátu a neštěstí. Důležitým úkolem Feng Shui je najít mezi těmito vlivy rovnováhu, která je co nejvíce prospěšná pro lidi bydlící v určitém místě, umožnit čisté proudění energie čchi a posílit jejich zdraví, prosperitu, štěstí a blahobyt.

Místo, kde postavíme město nebo dům by nemělo být vybíráno náhodně, vše by mělo být pečlivě promyšleno v souladu s principy Feng Shui. Stejně jako zahájení stavby domu, svatba, podepsání smlouvy nebo důležitá cesta.

Feng Shui se snaží nastolit harmonii v prostoru – v bytě, domě, na pracovišti, zahradě nebo městě. Náš život, vztahy, úspěchy či neúspěchy, zdraví a vše ostatní se zrcadlí v prostoru kolem nás a z toho, jak bydlíme, lze vyčíst hlubší příčiny našich problémů. Změna v okolí v souladu s Feng Shui může pomoci k jejich odstranění.

Nejdůležitější je zasazení domu do krajiny a vlivy z okolí. Dům je součástí plynutí čchi krajinou a v ideálním případě jí dostává přesně tolik, kolik její obyvatelé potřebují. Je-li čchi příliš nebo nedostatek, trpí tím obyvatelé a je potřeba učinit nápravu. Je třeba vyvážit energie jin a jang, zastoupení pěti živlů v prostoru, uspořádání místností. Pak následuje jemnější doladění pomocí Školy kompasu.

Postup nalezení dobrého Feng Shui obydlí vychází ze stávající situace, aby mohl být nejprve vysvětlen současný stav pohody, štěstí a zdraví obyvatelů, což ovlivňuje současný stav bydlení a možné cesty k jeho zlepšení. Následně jsou navrženy účinné změny, úpravy či léčení prostoru tak, aby došlo k výraznému zlepšení harmonice bydlení v souladu s vytvořením toho nejlepšího možného Feng Shui bydlení.

Osobní číslo Ming Kua je základem určení jedince z hlediska Feng Shui v prostoru. Udává příznivé a nepříznivé směry z hlediska energetické konstituce jedince, tyto směry je třeba využívat.

Nejlepší Feng Shui se snaží nalézt to nejprospěšnější využití prostoru tím, že jej nejprve popíše. Uváží se vlivy krajiny, domu, jednotlivých místností, světových stran a proudění čchi. Určí se energie sektorů místností pomocí horoskopu prostoru a horoskop bydlících.

 

Aktualizováno Pátek, 12 Prosinec 2014 10:46