• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
PDF Tisk Email
Napsal uživatel Hana Babicová   
Úterý, 07 Duben 2020 09:14

 

ÚPLNĚK VYHROCUJE EMOCE (+situace v ČR)

 

Zítra brzy ráno nastane velmi silný úplněk, který už nyní zesiluje všechny emoce, příjemné i ty méně líbivé. Tento úplněk znovu potvrzuje, že změna je nevyhnutelná a bude se odehrávat zejména skrze ekonomickou oblast. Epidemie je jen katalyzátorem změn, které tak jako tak musely nastat. Je zřejmé, že postaru už to nepůjde, jsme svědky hroucení tradičních ekonomických systémů, představ a hodnotových žebříčků, a zároveň agresivního odporu těch, kteří doposud vládli a nyní se neštítí ničeho ve snaze udržet si svůj vliv za každou cenu. Bude velmi užitečné, když si v co největší míře zachováme a posílíme schopnost kritického myšlení, abychom dokázali odolat tomu, co se kolem nás

děje a nenechali se strhnout emocemi. Každý sám za sebe. Pak zjistíme, že najít řešení je snadnější, než si nyní myslíme. Zvláště tady v Česku. Vypadne ještě spousta kostlivců ze skříní, provalí se skandály a vláda bude muset ukázat, že za něco stojí. Bohužel se do poloviny května asi ještě dočkáme dalších neuvážených nesmyslů ze strany politiků, což by mohlo přinejmenším některým lidem otevřít oči, aby přestali očekávat záchranu od státu a začali se o sebe starat sami.

 

Nejen dnes a zítra, ale i ve čtvrtek a v pátek buďme opatrnější, rozvážnější, dbejme na vyváženost ve všem a hlavně se soustřeďme na vztahy. Rovnováha mezi dáváním a braním, mezi prací a odpočinkem, myšlením a cítěním, ohleduplnost k sobě a ke druhým – to je téma, které si vyžádá naši pozornost. Všichni pocítíme napětí a podrážděnost a budeme potřebovat vědomě to zpracovat tak, abychom to ještě nezhoršovali. Může pomoci přiměřená fyzická aktivita, dechová cvičení, popovídání s přítelem a podobně. To, co se během úplňku naučíme, nám pomůže při dalším zvládání současné obtížné situace.

Ohledně epidemie a všeho, co s sebou přináší, si myslím, že nejdůležitější je zjistit, jaký to má smysl, co nás to má naučit, co nám to má dát a co s tím můžeme sami dělat. Snad každému je už jasné, že žijeme ve velmi zvláštní, přelomové době, že přicházejí zásadní proměny, které se nějak dotknou každého. Odpovídá tomu i situace na obloze, významné konstelace, ke kterým nedochází zase tak často.

Jednou z těchto konstelací je setkání Saturna s Plutonem, k němuž došlo naposledy v roce 1982, v kritickém období studené války, zatímco v 11. září 2001 tento cyklus vrcholil. Současná situace na celém světě, včetně epidemie koronaviru, souvisí s touto konjunkcí Saturna s Plutem v Kozorohu. Toto planetární spojení symbolizuje naprosto zásadní proměnu starých struktur v každém smyslu. Do těchto změn se, samozřejmě, chce nejméně právě těm starým strukturám, které jsou pevně usazeny u moci a za každou cenu se tam snaží udržet. Čím větší je jejich mocenský tlak, tím výraznější změny v důsledku sám vyvolá. Cokoliv se nyní hroutí, děje se tak proto, že je to přežité, zastaralé a zralé pro transformaci, nový počátek. A to jsou, myslím, dobré zprávy.

Další konstelací je setkání Plutona s Jupiterem (trvá s přestávkami prakticky po celý rok 2020), kdy se spojuje touha po poznání a pokroku s tématem síly, moci a tvořivosti. Možností, jak tyto dva principy uchopit a propojit, je nespočet, od vášnivého hledání pravdy a smyslu vedoucího k nezastavitelnému pokroku – pokud jdeme správnou cestou, po bezohlednost, nenasytnost a mocenský tlak, manipulativní kampaně (doposud) mocných zaměřené na nejnižší pudy a strach, fanatismus, překrucování, konspirační teorie, apokalyptické vize apod.. Jenže faktem je, že přežije jen to pravdivé a poctivé a proto jediným smysluplným přístupem je letos pohled do sebe, přehodnocení vlastní pravdy, vlastního smyslu života, vlastních hodnot, vlastního způsobu, jak zacházíme s mocí, u sebe i u druhých – zda motivem našich rozhodnutí je strach nebo jasné vědomí toho, kam chceme směřovat a odhodlání věnovat tomu dostatečné úsilí. Žádná přetvářka neobstojí, pokrytectví bude odhaleno, všechno falešné a přežité se zhroutí, aby mohlo být nahrazeno tím, co pro nás má skutečný význam. Opřít se můžeme pouze o to, co je pravdivé, a to v první řadě každý sám u sebe. Tato konstelace na někoho působí silněji a na jiného méně výrazně, to záleží na osobním horoskopu. Nicméně tyto procesy ovlivňují celou společnost a přinášejí zásadní změny. Je na každém z nás, čím se necháváme ovlivnit, ať už zvenčí nebo z vlastního nitra, jestli se necháme ovládat strachem, tlaky mocných. Bez schopnosti kritického myšlení nemůžeme obstát, stejně jako bez instinktů a emocí, se kterými potřebujeme umět efektivně zacházet.

V horoskopu naší republiky tyto konstelace signalizují nejrůznější krize, rušení smluv včetně zahraničních, snižování zisku státní pokladny, různé podvratné akce související s přílišnou závislostí na zahraničních partnerech a obchodu. K tomu patří i silná propaganda, zvýšená touha po moci a ovládání lidu. V těchto změnách je velký potenciál, možnost odstranit zastaralé přístupy a nahradit je funkčními a efektivními. Konec v sobě vždy nese nový začátek. A na takovém novém začátku se nyní nacházíme. Říká se, že začátky jsou těžké, a zároveň se tomu stejně nevyhneme. Tak to udělejme co nejlépe a začněme každý sám u sebe. Tento úplněk se výborně hodí k tomu, abychom skoncovali s tím, co nás brzdí, omezuje a oslabuje. Třeba s některými destruktivními zvyky.

Saturn signalizuje zpomalení a krize finančních trhů, tvrdé mocenské působení, například prostřednictvím mezinárodních obchodních vztahů a geopolitických změn, nadnárodních koncernů, které zhoršují situaci lidí a zvyšují nespokojenost s vládou, k tomu přispívá i špatné počasí a menší úroda, zvýšená nezaměstnanost, pokles cen realit apod..

Saturn od 27.2.2020, přes 30.7. až do 25.11.2020 postupuje disharmonicky k Venuši státu, což signalizuje krize, omezení, starosti, nemoci, chudnutí obyvatelstva, potíže zemědělců apod.. Tato konstelace je daná, potíže by se projevily i kdyby žádná epidemie nebyla, jde o přirozené střídání bohatých let s těmi chudými. Se snížením životní úrovně a nejrůznějšími omezeními je zkrátka třeba počítat, nedá se s nimi nic dělat – tedy rozhodně ne snadno a rychle. Jediným smysluplným řešením je vydržet a využít potíže k hledání efektivnějších cest, učit se co nejlépe vyjít s tím, co máme, být efektivnější. Patří k tomu omezení zábav, dovolených, kulturních akcí, což nám umožní zjistit, že bavit se můžeme i úspornějším způsobem a že je to v mnohém i kvalitnější zábava. Pocítíme také nutnost přehodnotit dosavadní vzdělávací systém a učinit jej efektivnějším, zamezit plýtvání penězi, ke kterému stále v neuvěřitelné míře dochází. Totéž se týká celého sociálního systému, bude nutné udělat změny i ve zdravotnictví, dočasně může dojít i ke snížení porodnosti. Je na čase si uvědomit, že nemusíme pasivně čekat, co nám stát nařídí, můžeme sami hledat způsoby, jak se o sebe postarat. Jako ostatně vždy. Je naivní se domnívat, že politikům najednou začne záležet na lidech. Jsou zde vidět potíže s bankami, režim bude zavádět přísná opatření. Tato období jsou subjektivně vnímána jako nepříjemná, a zároveň v nich vždy dochází k redukci nedůležitého a ke zvýšení efektivity.

Obtížnou konstelací je také Neptun procházející 11. domem, což signalizuje zesílenou levicovou agitaci, která byla pro naši republiku vždy velmi škodlivá, snahu levice všemožně získávat moc a diktovat své požadavky vládě, nestabilitu v parlamentu, různé tajné akce, skandály a podvody. To má negativní vliv na zahraniční vztahy a mezinárodní smlouvy hlavně se západem, na vývoz. Poměrně chaotická a nestabilní bude situace od 16.4.2020 do 16.2.2021.

Uran na hrotu 12. domu už v roce 2019 ukázal začátek hospodářského poklesu, nepromyšlené a krátkozraké kroky vlády poškozující ekonomiku státu, kolísání cen nemovitostí, provázené zvýšenou sociální nejistotou a nespokojeností lidí a tento trend bude pokračovat. Epidemie koronaviru k tomu také patří, protože 12. dům kromě jiného souvisí i s epidemiemi a různými tajnými podvratnými akcemi, takže skrze epidemii dochází k oslabení lidu a narušení sociálního systému. Koronavirus je jen jedním z katalyzátorů už tak vyhrocené situace, což činí stát zranitelnějším i vůči dalším možným krizovým situacím, souvisejícím například s počasím. Toto posiluje nespokojenost lidí s vládou, mohou posilovat ilegální hnutí, může se zvýšit zločinnost, což může vést ke změnám ve vládě. Vzhledem k tomu, že unáhlenost a nekoncepčnost rozhodnutí vlády poškozující lid máme už v základním horoskopu republiky, jsou tyto potíže dost pravděpodobné.

Změny v ekonomice i v hodnotách lidí budou mít zároveň pozitivní aspekty – možnost velkého pokroku, postupně celkové zlepšení finanční situace a zmenšení závislosti na zahraničí. Češi jsou přirozeně inteligentní, přizpůsobiví, šikovní a pracovití, a vláda tohle všechno komplikuje a přispívá tak k nepořádku, potažmo krádežím a podvodům. Rozumný člověk se spolehne sám na sebe, protože na vládu spolehnutí evidientně není, od té se dá čekat jen to, že bude dál lidem komplikovat život a pokoušet tak jejich trpělivost, zvýší se neklid a nespokojenost mezi lidmi.

Nejrůznější potíže mohou být nepříjemné, a zároveň nám pomáhají objevit, co děláme špatně, a nasměrovat energii k sice namáhavému, nicméně účinnému hledání lepších cest. Mnoho lidí podlehlo všeobecně propagovanému konzumnímu přístupu k životu, který z nás dělá otroky, a který není dlouhodobě udržitelný, protože ničí fyzické i mentální zdraví, ničí mezilidské vztahy i přírodní prostředí. Uskromnit se je nejen užitečné, je to doslova nezbytné. Lidé už jsou unavení z tlaku, který je na ně vyvíjen ze všech stran, jsou přetížení a potřebují změnu, více svobody a práci, která bude mít smysl.

Světový horoskop ukazuje změny a cestu k pokroku, zejména co se ekonomiky týče. Epidemie a další potíže ekonomiku poškodí, postupně se však situace bude zlepšovat. Lidé se budou cítit více propojení, budou si chtít vzájemně více pomáhat. Ve světě budou dál problémy, konflikty, krach některých bank, potíže v zemědělství, zvýšená zločinnost, propaganda, špatná morálka politiků, rozhazování veřejných prostředků, výstřednosti, zmatky, zbytečné výdaje, rabování, žhářství, násilí. Zároveň bude silná snaha předejít válečným konfliktům, vlády budou podporovat provoz v továrnách, aktivitu v humanitární oblasti, budou dávat více peněz na nemocnice a ústavy. Všechny potíže však jsou zvládnutelné vytrvalostí, trpělivostí a zodpovědností.

Současné období je novým začátkem v mnoha směrech. Lidé dávají najevo, že chtějí změnu, více svobody, větší soběstačnost, sílí vlastenectví. Stále trvá zvýšený důraz na sociální otázky, vzdělávací systém, zdravotnictví, které budou pod tlakem finančním i zahraničním.

Pohled na EU bude v dalším článku.

Aktualizováno Úterý, 07 Duben 2020 09:21